Aktiv Zasloužilých hasičů poprvé zasedal i s novou Komisí historie

18.03.2020 20:29

V úterý 10. března 2020 proběhlo v kanceláři OSH Praha-východ zasedání krajského Aktivu Zasloužilých hasičů. Hlavním bodem jednání bylo ustanovení Komise historie, jež vznikla jako sekce právě Aktivu ZH, avšak jejímiž členy nemusí být přímo Zasloužilí hasiči.

Tato komise si klade za cíl zmapovat zapojení hasičů do odboje ve Středočeském kraji za druhé světové války. Během jednání přednesli jednotliví zástupci okresů svou dosavadní zkušenost se získáváním informací o hasičích v odboji. Převažují návštěvy nejrůznějších oblastních archívů a studium (nejen) hasičských kronik). Přítomní se v podstatě shodují na skutečnosti, že informace o činnosti jednotlivých sborů za druhé světové války jsou jen velmi kusé, neboť nebylo povoleno kroniky psát a jen někteří se ke zmapování válečných let vrátili po osvobození. Autorem myšlenky zmapování hasičského zapojení do odboje je p. Josef Bidmon z Nymburska, kde byla vydána publikace o místním hasičském odboji na základě úpravy původního textu z roku 1946. Myšlenkou tedy je, aby podobný materiál byl sestaven o každém z okresů, čímž by mohlo časem dojít k vydání publikace o hasičském odboji za celý Středočeský kraj. Velkou aktivitu vyvíjí také pan František Pokorný (Praha-východ), jenž dohodl na první květnové dny návštěvu muzea odboje v Panenských Břežanech. Jednání o historii byl přítomen štáb TV Praha, který o této nové myšlence natočil reportáž.

Další jednání Aktivu ZH se týkalo diskuze nad statutem titulu Zasloužilý hasič. Mnoho přítomných argumentovalo skutečností, že často obětaví členové různých sborů mají za sebou dlouholetou práci, avšak není možné je navrhnout na titul ZH, neboť nesplňují vyznamenání v předchozí posloupnosti. Někteří zástupci okresních Aktivů ZH se přiklánějí k možnosti, zda by nebylo možné pro takovéto členy mít ústřední Záslužnou medaili, která nepodléhá posloupnosti statutu.

Jednání byl přítomen p. Oldřich Lacina, starosta KSH Středočeského kraje, který přítomné seznámil s informacemi z posledního jednání Výkonného výboru KSH, a také nechal ke zvážení, do jaké lokality by přítomní zástupci Aktivu ZH rádi uskutečnili letošní výjezdní zasedání.

Je třeba zdůraznit, že toto zasedání proběhlo v den, kdy začala platit první opatření v naší zemi týkající se problematiky šíření koronaviru. Tento článek vzniká v době, kdy platí na našem území celostátní karanténa. Přejeme tedy touto cestou nejen členům Aktivu ZH a Komise historie, ale také Vám všem, abyste co nejlépe zvládli stávající situaci a v prvé řadě hodně zdraví. Buďte na sebe opatrní.

 

Za KSH Středočeského kraje

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ