Aktuálně k pálení čarodějnic (stav ke 29.4.2019)

29.04.2019 11:51

Český hydrometeorologický ústav nevydal žádnou další výstrahu na nebezpečí požáru a tím se přestalo uplatňovat nařízení Středočeského kraje.

Doporučení a rady k pálení čarodějnic:

- spalujte v ohni jen látky přírodního charakteru,

- vždy pálení řádně nahlaste na https://paleni.izscr.cz/,
- mějte u sebe mobilní telefon, který uvádíte jako kontaktní, zamezíte tak zbytečným výjezdům hasičů,
- mějte své pálení neustále pod kontrolou, neodcházejte od něj,
- zvažte důkladně, zda místo, kde pálíte, je bezpečné, dostatečně vzdálené od lesa a oheň se nemůže nekontrolovatelně rozšířit,
- mějte pro jistotu připravenou vodu, kdyby došlo k odlétnutí jiskry,
- pokud ztratíte nad svým pálením kontrolu, okamžitě volejte hasiče - linku 150,
- po skončení pálení se ujistěte, že je oheň řádně uhašený,

- nikdy neodcházejte od ještě doutnajícího ohně.