Dobrovolní hasiči v TV PRAHA

01.04.2020 15:58

Vážení přátelé,

 

na níže přiloženém odkaze naleznete pořad TV Praha – „Středočeský magazín“. Díl ze dne 26. března 2020 je celý věnován dobrovolným hasičům.

První reportáž nám přibližuje SDH Velvary, nejstarší český hasičský sbor, který byl založen roku 1864. Poté následuje reportáž o hasičském odboji. Tato reportáž vznikala v rámci jednání Aktivu Zasloužilých hasičů společně s nově vzniklou Komisí historie dne 10. března 2020. Součástí reportáže jsou historické záběry z druhé světové války, v nichž figurují právě hasiči, dále pak zde hovoří p. Josef Bidmon, předseda Rady historie OSH Nymburk, a dále p. František Pokorný, člen Ústřední odborné rady historie a muzejnictví. Reportáž představuje současný záměr zmapovat hasičský odboj, což bude zcela jistě vyžadovat velmi trpělivou mravenčí práci, neboť přímo z doby okupace je jen poskrovnu informací – za války kroniky psány být nemohly a jen některé sbory se k temným letům okupačním svými záznamy vracely.

Poslední část pořadu nám přibližuje represivní činnost jednotek dobrovolných hasičů, které jsou zcela jistě z 98 procent tvořeny členy SH ČMS. Je důležitá vzájemná spolupráce zásahových jednotek, sborů dobrovolných hasičů a samozřejmě Hasičského záchranného sboru. V reportáži hovoří p. Oldřich Lacina, starosta KSH Středočeského kraje, dále p. Miloš Hladík, náměstek ředitele HZS Středočeského kraje, a v neposlední řadě také p. Robert Bezděk, radní Středočeského kraje.

Na závěr malé upřesnění, neboť by Vás mohlo zarazit, že v reportážích nikdo nevystupuje s rouškou. Je to z toho důvodu, že reportáže byly natočeny ještě před touto povinností a odvysílány až o něco později.

 

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH

 

Pořad je ke zhlédnutí zde:

https://prahatv.eu/porady/stredocesky-magazin/stredocesky-magazin-26-03-2020-07-44