Doporučení VV SH ČMS pro majitele akcií HVP, a.s.

01.10.2019 18:49

Na základě opakovaných snah o odkup akcií HVP, a.s., vydal VV SH ČMS následující doporučení směrem k majitelům akcií.

 

Doporučení