Jednání komise historie

16.12.2020 18:40

V úterý 8. prosince 2020 zasedala v kanceláři OSH Praha-východ pracovní skupina Komise historie, jež si klade za hlavní cíl zpracovat zapojení středočeských hasičů do odboje za 2. světové války. Projednáváno dále bylo vydání publikace o vývoji hasičských stejnokrojů od historických prvopočátků hasičstva až do současnost. V neposlední řadě členové pracovní skupiny historie projednali možnost vytvoření pietního místa čelního představitele České zemské hasičské jednoty, Františka Procházky, umučeného v Terezíně na sklonku okupace.

 

Zápis z jednání