Jednání krajské odborné rady mládeže 25. 6. 2019

27.06.2019 07:47

Dne 25. června od 16.00 hod. zasedala v sídle Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje Krajská odborná rada mládeže. Zasedání řídil p. Aleš Karda, vedoucí KORM, dále pak zástupci devíti z dvanácti středočeských okresů. Jednání byl rovněž přítomen p. Oldřich Lacina, starosta KSH Středočeského kraje.

Stěžejním bodem jednání bylo zhodnocení právě proběhnuvší Krajské soutěže hry Plamen a dorostu, která se konala ve dnech 21. až 23. června v Mladé Boleslavi. V diskuzi účastníků jednání byla zejména hodnocena připravenost rozhodčích a vlastní organizační průběh celého soutěžního víkendu.

Z důvodu lepší koordinace mezi krajským kolem a Mistrovstvím České republiky, které jsou v letošním roce téměř navázané na sebe, a mezi jednotlivými soutěžemi není volný víkend, což je náročné pro soutěžící, jejich vedoucí, atd., doporučují členové KORM, aby v příštím roce proběhla Krajská soutěž hry Plamen a dorostu dříve. Předběžně došlo k projednání termínu 12. až 14. června 2020. Hostitelem příštího krajského kola mládeže bude okres Mělník.

Poslední výrazný bod jednání se týkal blížícího se Krajského setkání přípravek, které se odehraje v neděli 15. září na okrese Mělník, na stadionu TJ Sokol Libiš. O zajištění organizačních záležitostí informoval na jednání přítomný p. František Dvořák, starosta OSH Mělník.

V závěru jednání pí. Jaroslava Čečrdlová stručně informovala o chystaných letošních akcích na úseku Ústřední odborné rady mládeže, a odkázala na podrobný plán práce, jenž je k náhledu zde: https://mladez.dh.cz/index.php/zakladni-informace/uorm/jednani-rady/574-plan-cinnosti-uorm-sh-cms-na-rok-2019

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání