Jednání Krajské odborné rady mládeže dne 12. 2. 2019

19.02.2019 10:06

V pozdějších odpoledních hodinách v úterý dne 12. února 2019 proběhlo v Ohradní 26, Praha 4 - Michle zasedání Krajské odborné rady mládeže za účasti zástupců Okresních odborných rad mládeže z devíti okresů z celkových dvanácti ve Středočeském kraji. Přítomen byl také p. Oldřich Lacina, starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Dvouhodinové jednání řídil vedoucí Krajské odborné rady mládeže, p. Aleš Karda.

V první fázi jednání bylo zhodnoceno Krajské setkání přípravek, které se konalo v polovině září loňského roku v Čelákovicích a na jehož uspořádání a průběh bylo zaznamenáno mnoho pozitivních ohlasů. Jednalo se již o třetí ročník této akce, která v letošním roce proběhne pod organizační záštitou OSH Mělník v neděli 15. září 2019.

Stěžejní část jednání byla věnována organizačnímu zabezpečení Krajského kola Plamene a dorostu, jež proběhne v Mladé Boleslavi čtvrtý červnový víkend, přesněji od pátku 22. 6. do neděle 24. 6. 2019. Podstatné informace o zajištění stadionu, stravování včetně dalších organizačních doplnění podal p. Ladislav Hložek z OSH Mladá Boleslav. Proběhlo rovněž rozlosování pořadí soutěžní účasti jednotlivých okresů pro kategorie Plamen, dorostenci a dorostenky. Neméně důležitý úkol spočíval ve jmenování štábu soutěže, jehož náčelníkem bude p. Aleš Karda, zástupcem p. Ladislav Hložek a funkce velitele soutěže připadla p. Josefu Rysovi. Jako hlavní rozhodčí byli stanoveni pánové Vlastimil Schuh (pro Plamen) a Petr Polášek (pro dorost). Diskutováno bylo také zajištění hospodářských pracovníků, komentátora, fotografa, zdravotní služby, radiového spojení atd.

V rámci bodu programu, který se týkal informací z Ústřední odborné rady mládeže, byla diskutována také nová směrnice vztahující se k evidenci sportovních oddílů, kdy prvotní informace se týkala povinnosti registrovat veškeré sbory, které se jakýmkoliv způsobem účastní různých soutěží. Ing. Monika Němečková z OSH Nymburk a též náměstkyně starosty SH ČMS ujistila všechny přítomné, že tato evidence je pro sbory čistě dobrovolná a závisí pouze na jejich rozhodnutí, zda budou chtít registraci provést. Je třeba však počítat s tím, že v případě žádání o dotace bude k provedení registrace přihlíženo.

Jednání KORM bylo p. Alešem Kardou zakončeno krátce po 18.00 hod.