Jednání s paní hejtmankou Středočeského kraje

03.02.2017 06:58

Dne 1. 2. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo pracovně přátelské setkání dobrovolných hasičů Středočeského kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za přítomnosti hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, starosty SH ČMS ing. Karla Richtera a jeho náměstka Lubomíra Janeby. Hasiče Středočeského kraje zastupoval starosta krajského sdružení hasičů Oldřich Lacina a jeho náměstkové Dana Vilímková a BC. Václav Jankovský.

Náplní jednání bylo seznámit paní hejtmanku s počty sborů dobrovolných hasičů a členskou základnou v největším kraji naší republiky. Náš kraj čítá celkem 54 772 členů, z toho 39 471 mužů a 15 196 žen. Dále se skutečností, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou součástí dění v obcích a městech, kde působí. Vždyť členové Jednotek dobrovolných hasičů obcí jsou ve sborech dobrovolných hasičů vychovány, tak říkajíc, od kolébky. V mnoha místech svého působení jsou jediným přínosem společenského a kulturního dění. V menších obcích jsou dobrovolní hasiči ti, kteří jediní uklidí náves a pomohou se vším, s čím je potřeba. A jejich nejzáslužnější činnost je práce s hasičskou mládeží, kde v rámci Středočeského kraje máme 8 800 mladých hasičů, z toho 600 malých soptíků od 3 do 6 let.

Samozřejmě součástí jednání byly i finance pro hasiče – spolky. Paní hejtmanka si je plně vědoma, jakou úlohu mají dobrovolní hasiči ve společenském životě a přislíbila, že bude její velkou snahou činnost spolků podpořit. Nebrání se ani účasti na jednotlivých akcí a přebíráním Záštity hejtmanky nad akcemi, kde bude k tomuto postu požádána.

V závěru jednání jsme si navzájem popřáli mnoho úspěchů a domluvili jsme si další schůzku se všemi starosty okresních sdružení v rámci Středočeského kraje, která by měla proběhnout koncem března nebo na začátku dubna.               

Foto a text dv