Krajská odborná rada mládeže poprvé jednala od ukončení nouzového stavu

28.06.2020 21:48

Po několikaměsíční nucené přestávce způsobené bojem s pandemií COVID-19 proběhlo jednání Krajské odborné rady mládeže ve čtvrtek 18. června t. r. S ohledem na skutečnost, že bylo z pochopitelných důvodů nutno zrušit červnovou Krajskou soutěž hry Plamen a dorostu pro mládež, soustředila se pozornost členů rady na realizaci zářijové akce, a tou je Krajské setkání přípravek. Tato již tradiční akce proběhne na fotbalovém hřišti v Bojanovicích na okrese Praha-západ v neděli 20. září 2020. V tuto chvíli již je připravena také Směrnice Krajského setkání přípravek – tzv. „Plamínek“, a dále rovněž Organizační zabezpečení.

V rámci jednání bylo rovněž diskutováno nové zjednodušené označení sportovců v centrální Evidenci dle nového zákona o sportu. Dále pak přítomní zástupci jednotlivých okresních rad mládeže podali informaci o připravovaných změnách ve vedení OORM na svých okresech.

 

Zápis

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání