Krajské setkání přípravek pro rok 2019 je úspěšně za námi

16.09.2019 17:45

Krajské setkání přípravek pro rok 2019 se odehrálo na hřišti TJ Sokol Libiš. Krásná slunečná neděle 15. září přímo slibovala kouzelnou atmosféru pro naše nejmenší soutěžící z řad Mladých hasičů, tedy tzv. přípravku. Do této kategorie spadají děti ve věku 3 až 6 let.

Na Krajské setkání přípravek neboli Plamínek se v letošním roce přihlásilo úžasných 28 družstev s původně 118 dětmi, ale někteří nejmenší bohužel onemocněli, tudíž v závěru soutěžilo 110 dětí, co je samozřejmě také krásná účast.

Pořadatelství této akce se letos ujalo Okresní sdružení hasičů Mělník. Je nutno dodat, že se jednalo o akci perfektně připravenou a zcela právem si OSH Mělník zaslouží naše velké poděkování. Kromě výborné organizace samotné akce bylo zvoleno rovněž moc hezké prostředí na fotbalovém hřišti v Libiši, které se nachází v klidné a zelení obklopené části obce. Tímto je třeba poděkovat Tělovýchovné jednotě Libiš za umožnění využití tohoto prostoru.

Vlastní zahájení proběhlo v 10.00 hod. Všechny závodníky a jejich doprovod přivítal vedoucí Krajské odborné rady mládeže pan Aleš Karda společně s panem Oldřichem Lacinou, starostou Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Přivítat a popřát hodně úspěchů malým soutěžícím přišla také paní starostka obce Libiš, Mgr. Pavlína Komeštíková. Slova se rovněž ujala paní Ladislava Zygmundová, jež je vedoucí Okresní odborné rady mládeže na OSH Mělník. Velení úvodního nástupu se ujal přímo pan starosta OSH Mělník František Dvořák. Zbývá ještě dodat, že nad řádným průběhem celé akce dohlížela také hlavní rozhodčí, paní Ludmila Boušková. V roli komentátora této akce vystoupila paní Dana Vilímková, náměstkyně starosty KSH Středočeského kraje. Z dalších členů VV KSH byli přítomni také Bc. Václav Jankovský, náměstek starosty KSH, a Josef Myslín.

Soutěžení probíhalo dvoukolově ve čtyřech disciplínách, a sice se jednalo o štafetu požárních trojic, dále o štafetu 3 x 50 metrů s překážkami, dále štafetu CTIF a útok se džberovou stříkačkou. Velmi nás těší, že veškeré soutěže probíhaly bez komplikací, a hlavně bez vážných zranění. Malá nehoda se opravdu stala při pádu z kladiny, což bylo samozřejmě velice nepříjemné, ale naštěstí bez kritických následků, pouze s odřeninami, což se určitě brzy zahojí.

Je třeba pochválit práci celého štábu – rozhodčích, technické čety a všech dalších pomocníků, kteří odvedli obrovský kus práce, takže soutěž šlapala doslova jako po másle. Pochválit však musíme v prvé řadě také malé soutěžící, kteří byli fantastičtí a disciplinovanosti by se od nich mnozí dospělí mohli učit. Zcela právem převzali všichni účastníci kouzelnou medaili s dráčkem Soptíkem při závěrečném vyhodnocení, neboť ačkoliv samozřejmě ve sčítací komisi vznikl na základě časů dodaných jednotlivými rozhodčími disciplín určitý žebříček pořadí, vítězové byli vlastně všichni – stateční, nadšení a jak již bylo zmíněno – velmi disciplinovaní. Jako odměna byly připraveny rovněž tašky s drobnými dárky a krásně graficky zpracované pamětní listy. První tři místa obdržela také tradiční poháry, kdy na místě bronzovém skončilo družstvo ze Lhoty (okres Kladno), místo stříbrné si odneslo družstvo z Nechvalic (okres Příbram) a celkové vítězství připadlo Starému Kolínu (okres Kolín). Nicméně, je třeba opět zdůraznit, že vítězové jsou v podstatě všichni bez ohledu na výsledný čas. Všem malým soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším působení na poli požárního sportu!

 

Závěrem bychom ještě jednou rádi poděkovali všem, kdo se na této akce podíleli. Děkujeme také našemu partnerovi, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje a bez jehož podpory bychom nemohli tuto akci realizovat. Děkujeme a velmi si této podpory vážíme!

 

Těšíme se opět za rok při setkání přípravek na shledanou! V příštím roce se setkání přípravek uskuteční v gesci OSH Praha - západ.

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH

 

Fotogalerie

Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Veronice z SDH Byšice