Od hadic do slavnostních uniforem

30.12.2015 13:32

Hadice, pracovní stejnokroje, zásahové obleky, sportovní oděvy  ve středu 25.11. 2015 vyměnili hasiči v okrese Nymburk za slavnostní vycházkové stejnokroje. V tento den se totiž velký sál Obecního domu v Nymburce zaplnil dobrovolnými hasiči na svém pravidelném shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů na Nymbursku.

Rok 2015 se nám pomalu ukončuje a dobrovolní hasiči mají za sebou rok plný událostí, akcí, soutěží, memoriálů a to i při podrobném pohledu z jednoho konce okresu na druhý.

Celý rok byl hodnocen ve zprávě o činnosti včetně zpráv jednotlivých okresních odborných rad – represe, prevence a mládeže. Našeho setkání se zúčastnila i senátorka Parlamentu ČR – Emílie Třísková, dále zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje – vedoucí IZS ing. Luboš Navrátil, zastupitel Středočeského kraje Mgr. Zdeněk Milata, ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Nymburk ing. Luděk Turek, velitel stanice Poděbrady Mgr. Zdeněk Skoupý a radní města Nymburk Zdeněk Vocásek.

Krajský úřad Středočeského kraje v letošním roce velice finančně podpořil činnost dobrovolných hasičů i na Nymbursku.  Města Nymburk a Sadská se významně finančně podílely na hladkém průběhu dětské soutěže Plamen 2015.

Zpráva o činnosti byla koncipována do všech míst našeho okresu, protože dobrovolní hasiči pomáhají spoluobčanům nejenom ve svých  obcích, ale pomáhají si i navzájem při zajišťování různých akcích, domlouvají se při činnostech spojených s živelnými událostmi.  Proto stejně jako v jiných okresech i na Nymbursku platí, že „…hasič všude bratra a i sestru má“.

Rok 2015 byl pro dobrovolné hasiče v našem okrese významný i tím, že se jednalo o rok volební. Tedy o rok, kdy v rámci celé republiky probíhaly volby do dobrovolných funkcí hasičské organizace na všech stupních řízení. Věřím, že v tomto složení bude dobrovolná hasičina na Nymbursku prosperovat i nadále. Populární výrok: „…nenarodil se člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“, platí i v dnešní uspěchané době a samozřejmě i mezi hasiči.

Završením volebního roku byl V. Sjezd dobrovolných hasičů v Pardubicích. Oproti jiným sjezdovým jednáním, které určují činnost českých hasičů vždy na dalších pět let, se pardubického sjezdu zúčastnilo nezvykle mnoho zástupců vládních i politických kruhů. Je tak zcela zřejmé, že problematika dobrovolného hasičstva se stále více dostává do středu zájmů politické garnitury.

Do roku 2016 máme naplánováno skutečně mnoho práce. V oblasti prevence půjde například o další rozvoj výukového programu Hasík na základních školách, dále přípravu literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, a v neposlední řadě i přípravu metodiky k jednotlivým oblastem prevence pro spoluobčany a jejich rozšíření mezi obyvatele našich obcí i měst.

V oblasti represe se budeme nadále intenzivně věnovat školení, vzdělávání i výcviku členů jednotek požární ochrany, zapojení se do organizace Polabské ligy a dalším aktivitám. V oblasti mládeže potom budeme rozvíjet činnost s kolektivy mladých hasičů, zapojovat do okresních akcí například soutěže Hry Plamen, Polabské ligy a dalších aktivit, stále více kolektivů hasičské mládeže.

Letos jsme také založili komisi pro historii.  Historie a dějiny, to je totiž další oblast, kde na nás čeká spousta úkolů. Například vyhledání prostor a uspořádání hasičské historické výstavy, kde se objeví dobové uniformy, přilby, hasičský materiál a další. Práce máme před sebou skutečně hodně.

Organizace dobrovolných hasičů na našem okrese čítá 3 689 členů a v naší správě je celkem 77 Sborů dobrovolných hasičů.

Osobně bych chtěla vám všem poděkovat za práci, kterou pro rozvoj české hasičiny děláte. Ráda bych poděkovala i Vašim rodinám za podporu a vstřícnost při plnění všech náročných úkolů.  Pravdou také zůstává, že všichni musíme dobrovolnou činnost dělat především srdcem.

Přeji Vám krásné Vánoce, úspěšný rok 2016, a především hodně zdraví.

 

Blanka Buryanová

starostka OSH Nymburk