Organizační zabezpečení Krajské soutěže hry Plamen a dorostu

16.05.2019 18:22

Přinášíme Organizační zabezpečení Krajské soutěže hry Plamen a dorostu konaného ve dnech 21.-23.6. v Mladé Boleslavi..Toto OZ bylo schváleno na jednání Výkonného výboru KSH dne 14. května 2019.

 

Organizační zabezpečení