Poděkování hejtmanky Středočeského kraje dobrovolným hasičům

28.05.2020 11:50

Starosta KSH Středočeského kraje, p. Oldřich Lacina, obdržel od paní hejtmanky Středočeského kraje, Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, poděkování za součinnost v době nouzového stavu. Děkovný dopis paní hejtmanky zveřejňujeme v plném znění, neboť je poděkováním Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do boje proti viru covid-19. Paní hejtmanka pana starostu ve svém dopise požádala o předání poděkování všem hasičským kolegům, kteří podali pomocnou ruku v nelehké době, jež byla pro nás všechny skutečnou zkouškou. Velmi rádi toto poděkování touto cestou vyřizujeme a rovněž se k němu v plném rozsahu připojujeme, neboť kdyby nebylo každé ruky, každého sebemenšího článku, jenž pomohl svou prací a nasazením, nikdy by nebylo možno toto vše takto zvládnout.

 

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje Vám všem za Vaši pomoc a nasazení děkuje!

 

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH

 

Poděkování_od_paní_hejtmanky