První historické setkání hasičů pod Řípem a oslava výročí Československa

30.10.2019 19:30

V den státního svátku, jenž by vyhlášen jako Den vzniku samostatného československého státu, tedy 28. října 2019, proběhlo na úpatí hory Říp první historické setkání hasičů.

Během chladného, avšak relativně slunečného dopoledne, se v obci Krabčice-Rovné začali scházet příslušníci hasičských sborů ve vycházkových i pracovních stejnokrojích a nechyběly ani historické uniformy.

Celý program započal přímo v obci Rovné kolem jedenácté hodiny dopolední, kdy byl slavnostně položen věnec u sochy Praotce Čecha a zazněla oblíbená skladba našeho prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka „Ach synku, synku“.

Posléze se průvod vydal skrze lipovou alej přímo k úpatí hory Říp. Na slavnostním nástupu přivítal přítomné p. Josef Nitra, bývalý mluvčí SH ČMS, jenž je současně autorem myšlenky tohoto setkání. Přítomen byl mj. Ing. Jaroslav Salivar, náměstek starosty SH ČMS, a dále p. Jiří Henc, starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje. Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje bylo zastoupeno panem Oldřichem Lacinou, starostou KSH, a dále dvěma členy Výkonného výboru KSH – p. Františkem Dvořákem a Ing. Josefem Myslínem. Na počest narozenin naší republiky samozřejmě zazněla státní hymna, a to v celé původní podobě, tedy hymna československá.

Po slavnostním uvítání následovaly ukázky útoků mladých hasičů a díky bohatému občerstvení a stále příjemnějšímu počasí byla pláň pod Řípem téměř zaplněna mnoha návštěvníky. Ti si mohli prohlédnout moderní i historickou hasičskou techniku a po poledním troubení se skupinky účastníků vypravily na vrchol hory Říp, kde lákala k návštěvě románská rotunda zasvěcená svatému Jiřímu a svatému Vojtěchu.

Celou akci provázela výborná atmosféra, která se nesla v přátelském i slavnostním duchu s úctou k bohaté historii naší země a samozřejmě hasičským tradicím. Zaslouží se velmi poděkovat všem organizátorům za jejich úžasně odvedenou práci a věříme, že se toto setkání stane již tradicí!

Budeme se na další setkání pod Řípem těšit!

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH