První zasedání Výkonného výboru KSH po skončení nouzového stavu

23.06.2020 10:48

V úterý 9. června 2020 proběhlo první jednání Výkonného výboru KSH Středočeského kraje po skončení nouzového stavu spojeného s výskytem pandemie COVID-19. Jednání se zúčastnili zástupci všech okresních sdružení ve Středočeském kraji.

Projednáno bylo zrušení krajských akcí bez náhrady – Krajské kolo hry Plamen a dorostu a Krajské setkání Zasloužilých hasičů. V upravené podobě se uskuteční Krajské kolo v požárním sportu, a sice jako jednodenní soutěž pouze v požárních útocích, která bude pojata jako soutěž O pohár starosty KSH a bude se konat 27. září t. r. O místě konání bude teprve rozhodnuto na základě návrhů, které dodají zástupci jednotlivých okresních sdružení.

Na programu také byla realizace Krajského kola v disciplínách TFA, jenž se letos uskuteční jako kemp v Bílých Poličanech, posléze budou závodníci připojeni k soutěži v Královéhradeckém kraji, odkud vzejdou reprezentanti na Mistrovství ČR ve Svitavách.

Na základě již předem zaslané výzvy od starosty KSH nominovali jednotliví okresní starostové své členy, kteří se výraznou měrou zapojili do boje s pandemií COVID-19. Tyto návrhy byly postoupeny Krajskému úřadu Středočeského kraje, jenž se rozhodl ocenit ty, kteří se nejvíce zapojili do boje s pandemií, Medailí Středočeského kraje.

V závěrečné diskuzi zástupci okresních sdružení zhodnotili dobu nouzového stavu na svých okresech a informovali o změnách, k nimž byli nuceni přistoupit na základě nečekané situace.

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání

 

Zápis z jednání naleznete zde:

Zápis