Setkání vedoucích AZH

08.12.2017 13:38

Dne 28. listopadu 2017 se v zasedacích prostorách OSH Praha-západ a OSH Praha-východ konalo setkání Aktivu Zasloužilých hasičů Středočeského kraje. Tohoto setkání, které letos proběhlo ve sváteční atmosféře nadcházejícího adventu, se zúčastnilo celkem deset zástupců z dvanácti okresů ze Středočeského kraje. Zasedání řídil vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů, p. Josef Páv, účasten byl rovněž starosta Krajského sdružení hasičů, p. Oldřich Lacina, dále náměstek starosty KSH a současně starosta OSH Příbram, p. Václav Jankovský, a v neposlední řadě člen Výkonného výboru KSH a starosta OSH Praha-západ, p. Josef Myslín.

Všichni zástupci jednotlivých okresních Aktivů ZH přednesli zprávu o své činnosti za rok 2017 a informovali o počtu nositelů titulu Zasloužilý hasič ve svých Aktivech. Dále pak v podstatě jednohlasně vyslovili pochvalu setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje, které se konalo 22. června v Hornickém skanzenu Mayarau pod záštitou KSH a OSH Kladno.

Součásti programu bylo taktéž nastínění akcí na rok 2018, jenž bude rokem jubilejním pro naši republiku. Dobrovolní hasiči plánují se aktivně zapojit do oslav stého výročí trvání naší země, kdy jednu z plánovaných akcí představuje předvedení Hasičské fontány. Kromě celorepublikových setkání v rámci zmíněných oslav se všichni těší na další společné setkání ve Středočeském kraji, které se v roce 2018 uskuteční pod záštitou OSH Nymburk.