Shromáždění čelných představitelů SDH okresu Mělník

27.03.2016 18:33

V sále restaurace U České koruny v Mělníku – Chloumku  hodnotilo v sobotu 19. března svoji činnost za rok 2015 celkem 54 SDH v okrese Mělník za účasti vzácných hostů. Oproti loňskému roku to bylo o jeden sbor méně, neboť svou dobrovolnickou dráhu bohužel ukončili hasiči v Živoníně.

Na své hasiče se přišli podívat a poděkovat jim i vzácní hosté, například statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana střč. kraje PaeDr. Milan Němec, starosta města Mělníku MVDr. Ctirad Mikeš, radní pro zdravotnictví střč. kraje paní Jiřina Fialová, poslanec PČR a kandidát na senátora za Mělnicko Mgr. Stanislav Huml, zástupci z HZS plk. Ing. Jan Pittner a plk. Ing. Martin Legner a Ing Jaroslav Korba, oblastní ředitel prodeje HVP. Dále bylo zastoupeno 6 představitelů s titulem „Zasloužilý hasič“ z našeho okresu Mělník.

Okresní výkonný výbor hasičů Mělník, který byl nově zvolen v minulém roce přednesl  zprávy jednotlivých odborných rad, zhodnotil práci a zásahy jednotlivých sborů, jejich důležitost v celorepublikové struktuře SH ČMS a prostřednictvím svého čelního představitele, starosty OSH Bc. Radka Modese  předal jednotlivým starostům sborů vyznamenání za vynikající práci. Všem také pomohla ke zhodnocení činnosti OSH prezentace, která souhrnně odkryla velmi rozmanitou a bohatou podpůrnou činnost okresní kanceláře a pomohla osvětlit důležitosti a jednotlivé návaznosti společenství a struktury uvnitř spolku. Bylo konstatováno, že dobrovolných hasičů Mělnicka bylo k 31. 12. 2015 celkem 2799, z toho 2112 dospělých a 687 dětí. V roce 2015 bylo uskutečněno neuvěřitelných 2034 akcí za účasti 5580 členů a bylo odpracováno 15.452 hodin. V zásahových jednotkách je celkem 514 členů, kteří pomáhají chránit životy a majetek obyvatelstva. V celkem 23 sborech je zapojeno 49 družstev dětí v celostátní tematické hře Plamen. Počty dětí zaznamenaly velký nárůst a proto je vše stále náročnější jak na organizaci, tak i na ekonomiku.

Shromáždění starostů SDH bylo seznámeno kromě směrnic a dokumentů SH ČMS také s plánem práce pro tento rok, s plánem a organizací hasičských soutěží pro děti a dospělé a také s plány oslav výročí jednotlivých sborů. Bylo jednotně odhlasováno usnesení, které dobrovolné hasiče Mělnicka může posunout vpřed ve vývoji a také umožní čerpání z různých grantů a dotačních titulů pro výměnu zastaralé techniky.

Dobrovolní hasiči Mělnicka tímto děkují za velkou podporu představitelům vedení Středočeského kraje, nejen vedení městu Mělníka, ale i vedením obcí a měst, která nás dlouhodobě podporují. Dále děkujeme představitelům HZS za odborné vedení a spolupráci a všem našim sympatizantům. Na naší čest vám slibujeme, že pro záchranu vašich životů a majetku uděláme v rámci našich možností cokoliv, abychom zmírnili veškeré možné následky a uchránili vás.

Za VV OSH Mělník Bc. Radek Modes, starosta