Shromáždění představitelů OSH

18.05.2017 10:45

Dne 11. dubna 2017 proběhlo v zasedací místnosti v sídle Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje shromáždění představitelů OSH. Zúčastnilo se 11 delegátů z 12 pozvaných. Nedostavil se delegát z okresu Praha-západ. Jednání řídil náměstek starosty Bc. Václav Jankovský, starosta OSH Příbram.  Seznámil přítomné s programem. Proběhla volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Přítomní vyslechli zprávu o činnosti krajského sdružení, zprávy vedoucích krajských rad a zprávu krajské kontrolní a revizní rady. Proběhlo ocenění členů, kdy krajský starosta Oldřich Lacina, společně se starostou SH ČMS Ing. Karlem Richtrem předal Medaili za zásluhy starostovi OSH Rakovník, panu Zdeňku Ledvinkovi. Čestné uznání KSH obdržel Václav Jankovský, starosta OSH Příbram, medaili KSH si převzala Dana Vilímková, starostka OSH Benešov a čestným uznáním SH ČMS byla ohodnocena starostka OSH Kolín Kamila Havlínová. Shromáždění představitelů bylo seznámeno s hospodařením za rok 2016 a s rozpočtem na rok 2017. Po návrhu změny člena VV KSH za Prahu-západ, kdy pana Vratislava Horáka vystřídal Ing. Josef Myslín a po seznámení přítomných s plánem práce na rok 2017 proběhla diskuse. V diskusi vystoupili hosté krajského jednání – starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zástupce HVP pan Miloš Sobota, zástupce HZS Středočeského kraje Ing. Martin Legner a několik delegátů. Jednání bylo zakončeno v 18:00 hodin přečtením a schválením návrhu na usnesení.

Pro zvětšení klikněte na obrázky