Společné zasedání Výkonného výboru KSH a zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje

15.01.2019 14:19

V úterý dne 15. ledna 2019 v odpoledních hodinách zasedal Výkonný výbor KSH Středočeského kraje v zasedací místnosti v 1. patře Krajského úřadu Středočeského kraje. Důvodem je velmi blízká vzájemná spolupráce obou institucí. Za KSH se jednání zúčastnil starosta p. Oldřich Lacina společně se členy Výkonného výboru, kteří současně zastupovali i jednotlivé okresy ve Středočeském kraji. Krajský úřad byl reprezentován panem radním JUDr. Robertem Bezděkem CSc. a dále Ing. Lubošem Navrátilem, vedoucím oddělení IZS a obrany.

Hlavní diskuzní bod jednání se týkal oblasti dotací vycházející z Programu podpory dobrovolných hasičů. Tato podpora je směřována jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, které ačkoliv právně stojí mimo rámec Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jsou velmi blízkým subjektem právě zmíněného Sdružení, neboť drtivá většina členů jednotek obcí jsou také členy SH ČMS, tudíž vzájemná provázanost vyplývá z logiky věci. Představitelé Krajského úřadu na jednání vyzvali zástupce KSH, aby informaci o využití zmíněné dotační podpory předávali ve svých okresech a sborech. Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje si velmi váží vynikající spolupráce s Krajským úřadem a děkuje za vstřícnost a otevřenost, která mezi oběma institucemi vzájemně panuje.

Jednání v budově Krajského úřadu byl také přítomen současný 1. náměstek starosty SH ČMS, p. Luboš Janeba, který plénum seznámil se situací ve vedení SH ČMS po zvolení nového starosty, jímž se 8. prosince 2018 stal p. Jan Slámečka.

V dalších bodech jednání byly podány zprávy pořádajících okresů o jednotlivých krajských akcích pro rok 2019 a také bylo přiděleno rozdělení pořadatelství krajských akcí na rok 2020. Výkonný výbor KSH vzal rovněž na vědomí rezignaci předsedy Krajské kontrolní a revizní rady, dr. Josefa Jermáře, který odstoupil ze zdravotních důvodů na vlastní žádost. VV KSH vyslovuje poděkování panu doktoru Jermářovi za jeho práci a preciznost, jíž jí vždy věnoval. Do doby svolání Shromáždění představitelů KSH je vedením Krajské kontrolní a revizní rady pověřena její členka, paní Růžena Maděrová, jejíž dlouholeté zkušenosti v oblasti ekonomické a účetní jsou velkým přínosem pro činnost KKRR.

V závěrečné diskuzi dostali jednotliví zástupci okresních sdružení prostor, aby se vyjádřili k problémům, s nimiž se potýkají, atd. Nejvíce zástupců OSH se shodlo na problémech s Centrální evidencí členů SH ČMS, kdy p. náměstek Janeba doporučil kontaktovat Ing. Jana Aulického, ředitele kanceláře SH ČMS pro další postup.

Výkonný výbor KSH ještě jednou touto cestou děkuje Krajskému úřadu Středočeského kraje a jeho zástupcům za umožnění tohoto jednání.

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání