Středočeští reprezentanti v požárním sportu u paní hejtmanky

17.12.2019 16:08

Ve čtvrtek 12. listopadu 2019 přijala paní hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, středočeské reprezentanty v požárním sportu. Jednalo se celkem o 11 družstev a 9 jednotlivců, jimž byl paní hejtmankou předán děkovný list. Tento slavnostní akt se odehrál v Zasedacím sále zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje. Za Středočeský kraj byli dále přítomni - radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, JUDr. Robert Bezděk CSc., a vedoucí oddělení IZS a obrany, Ing. Luboš Navrátil. Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje bylo zastoupeno starostou KSH, panem Oldřichem Lacinou, a dále všemi třemi jeho náměstky - Bc. Václavem Jankovským, panem Ladislavem Hložkem a paní Danou Vilímkovou, jež se také vynikajícím způsobem zhostila role moderátorky celého slavnostního aktu. Ze členů Výkonného výboru KSH byli dále přítomni - pan Zdeněk Ledvinka, paní Kamila Havlínová a pan František Dvořák.

 Úvodního slova se ujala paní hejtmanka, pan starosta Oldřich Lacina a také Ing. Monika Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS.  Přítomní ocenění reprezentanti obdrželi z rukou paní hejtmanky děkovné listy za reprezentaci a pamětní plakety z rukou pana Oldřicha Laciny. Jednotlivá předávání ocenění byla proložena prezentacemi s fotografiemi a videozáznamy z nejzajímavějších okamžiků sportovní činnosti našich oceněných.

Naše velké blahopřání patří nejen všem oceněným, kteří si právem zaslouží toto poděkování za jejich obrovskou píli a nasazení na poli požárního sportu, ale také paní Daně Vilímkové, náměstkyni starosty KSH, jež z rukou paní hejtmanky obdržela Pamětní medaili za svou celoživotní činnost s mládeží. Srdečně blahopřejeme a děkujeme!

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje si velmi váží veškeré podpory ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro naše sdružení jde o velmi významnou záležitost, za kterou velice děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Níže přinášíme odkaz na tiskovou zprávu ke slavnostnímu aktu, jež byla zveřejněna přímo na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredocesti-dobrovolni-hasici-byli-oceneni-za-uspechy-v-pozarnim-sportu?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-informace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR25z383AW-71dUlHBIzVePxL7JE9gtir71jkPOED0h3dG8EZEwEc45sqSI

 

Fotogalerie

https://ksh-stck.rajce.idnes.cz/Stredocesti_reprezentanti_v_pozarnim_sportu_u_pani_hejtmanky/

 

Petra Myslínová Cejpková, pracovnice kanceláře KSH