Výcvikový rok 2021

18.12.2020 18:45

Ústřední odborná rada represe vydala materiál s názvem Výcvikový rok 2021.

 

Výcvikový rok 2021
Témata pravidelné OP 2021