Výkonný výbor KSH Středočeského kraje zasedal 12. 9. 2019

16.09.2019 19:05

Ve čtvrtek 12. září 2019 zasedal od 16.00 hod. Výkonný výbor KSH Středočeského kraje v jednací části kanceláře OSH Praha-východ.

Pozvaným hostem na toto jednání byla paní Leona Lahoda z agentury HS Media, která přítomné členy VV seznámila s principem partnerské spolupráce s SH ČMS. Tato spolupráce se týká zajištění pitného režimu na sportovních akcích pořádaných SH ČMS, kdy na základě smluvního vztahu jsou prodávány produkty Pivovaru Litovel. Dosavadní spolupráce se týkala pouze krajských a republikových soutěží, záměrem Pivovaru Litovel a agentury HS Media je rozšířit tuto spolupráci i na okresní a další úrovně SH ČMS. Přítomní starostové OSH a další členové Výkonného výboru KSH byli seznámeni s možnostmi, jakým směrem se může spolupráce ubírat.

Jednání VV KSH se rovněž týkalo zhodnocení již proběhnuvších krajských soutěží v roce 2019 a nastínilo organizaci krajských soutěží pro rok příští. Byly rovněž podány informace o připravovaném Krajském setkání přípravek (15. září 2019 na fotbalovém hřišti v Libiši, okres Mělník) a Krajské soutěži TFA (21. září 2019 v autokempu Příhrazy, okres Mladá Boleslav).

Výkonný výbor KSH Středočeského kraje mj. projednával také rozdělení nových dotačních prostředků od Krajského úřadu Středočeského kraje, které budou poskytnuty jednotlivým okresním sdružením na základě Dohody č. 3. V této souvislosti byla poskytnuta přítomným zástupcům okresních sdružení informace o účtování těchto dotačních prostředků společně s krátkou metodikou. V této souvislosti je třeba poděkovat KÚ Středočeského kraje za stále trvající podporu a vynikající spolupráci.

Výkonný výbor KSH byl rovněž seznámen s plánem výjezdového zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů do Karlovarského kraje a jako velmi důležitý bod lze zcela jistě označit návrh na změny ve Stanovách SH ČMS. V závěru jednání jednotliví starostové okresů a odborných rad krátce informovali o činnosti své organizační jednotky. Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání