Dubnové setkání krajského Aktivu ZH

12.04.2019 14:39

Ve čtvrtek 11. dubna v odpoledních hodinách se v sídle Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje konalo zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů. Zasedání řídil vedoucí krajského Aktivu ZH, p. Josef Páv. Jednání byl rovněž přítomen p. Oldřich Lacina, starosta Krajského sdružení hasičů. Dále byli přítomni zástupci okresních Aktivů ZH z Benešova, Kutné Hory, Mladé Boleslavi, Nymburka, Prahy-východ a Příbrami. Zástupci ze zbývajících okresů se omluvili.

Zápis z tohoto jednání krajského aktivu ZH najdete v Zápisech krajského aktivu ZDE.

V průběhu jednání byla zhodnocena činnost Aktivu ZH za loňský rok, kdy bylo velmi pozitivně hodnoceno zejména krajské setkání Zasloužilých hasičů, jež se uskutečnilo v druhé polovině měsíce června 2018 ve skanzenu v Přerově nad Labem. Všichni přítomní vyslovili velké uznání organizačnímu zajištění ze strany Okresního sdružení Nymburk, jmenovitě paní starostce Blance Buryanové. Velmi pozitivně bylo rovněž hodnoceno výjezdní zasedání Aktivu ZH v polovině září, kdy se vedoucí jednotlivých okresních Aktivů spolu s p. Josefem Pávem a p. Oldřichem Lacinou vypravili na přátelskou návštěvu do Olomouce, kde proběhlo setkání s místními hasiči.

Stěžejní část jednání byla věnována letošnímu krajskému setkání Zasloužilých hasičů, k čemuž podal vyčerpávající informace p. František Pokorný. Jeho domovské Okresní sdružení hasičů Praha-východ se v letošním roce ujalo role hostitele tohoto tradičního setkání, jež se uskuteční ve středu 12. června v nádherné lokalitě zámku Berchtold v Kunicích. V současné době probíhají poslední jednání týkající se organizačních podrobností a samotného programu. Nastíněn byl také program dalšího výjezdního zasedání Aktivu ZH, které by se letos mohlo uskutečnit v lokalitě Karlovarského kraje, konkrétně v Mariánských Lázních.

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání