Zápisy orgánů kraje...

29.02.2020 21:02

Dne 19. února 2020 zasedala Krajská odborná rada mládeže

Zápis

Následujícího dne, 20. února 2020 pak zasedal Výkonný výbor KSH Středočeského kraje

Zápis