Zasedala Krajská kontrolní a revizní rada

20.10.2020 19:18

Dne 20. října 2020 proběhlo zasedání Krajské kontrolní a revizní rady, která provedla kontrolu účetní agendy KSH. Zápis z kontroly naleznete zde