Zasedání vedení KSH

12.03.2019 18:23

Dne 7. března 2019 zasedalo vedení Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Jednání byl přítomen p. starosta KSH Oldřich Lacina se všemi svými náměstky, tedy pí. Danou Vilímkovou, p. Ladislavem Hložkem a Bc. Václavem Jankovským. Stěžejním bodem jednání byla příprava Shromáždění představitelů OSH, které se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 16.00 hod. Dále byly podány informace o jednání starosty KSH s představiteli HZS při přípravě Krajské soutěže v požárním sportu a také aktuální nastavení kanceláře KSH, kdy na zkrácený úvazek zde nyní pracují tři osoby – starosta KSH, účetní a administrativní pracovnice. V neposlední řadě byla rovněž projednána nutnost doplnění Krajské kontrolní a revizní rady namísto zesnulého dr. Josefa Jermáře. Bližší informace jsou obsaženy v zápisu z jednání.

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání

 

Zápis z jednání najdete zde.