Zasloužilí hasiči a Komise historie v Památníku odboje

22.06.2020 18:56

Ve středu 17. června 2020 navštívili členové krajského Aktivu Zasloužilých hasičů a také nedávno vzniknuvší Komise historie Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany. Tento Památník se nachází v tzv. Horním Zámku v Panenských Břežanech a v době protektorátní zde bylo sídlo státního tajemníka K. H. Franka. Panenské Břežany jsou však známější díky dalšímu z nacistických krutovládců, jímž byl Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor. Ten však obýval tzv. Dolní zámek, jenž není veřejnosti přístupný.

Po dobu téměř hodiny a půl se výpravě Zasloužilých hasičů a historiků, kteří byli doprovázeni též členy Výkonného výboru KSH Středočeského kraje, pí. Danou Vilímkovou Ing. Josefem Myslínem, aktivně věnoval ochotný a erudovaný průvodce, p. Martin Hůrka, t. č. historik muzea v Brandýse nad Labem. Ochotně odpovídal veškeré dotazy při průchodu expozicí Horního zámku, jež čítá nemálo archivních dokumentů, fotografií i filmových záznamů spojených s naším národním odbojem. Skutečnou perlou pak byla prohlídka kaple sv. Anny, jež není přímo součástí budovy zámku, ale leží v upraveném parku. Členka výpravy, paní Ivanka Aulická, si zde dokonce zahrála na varhany. Za veškerou ochotu a trpělivost velice děkujeme!

Po naprosto fascinujícím zážitku z nahlédnutí do temných dějin naší země, které rozhodně nesmí nikdy upadnout v zapomnění, se výprava přesunula do nedalekého Dolínku (součást obce Odolena Voda), kde se připojil také p. Oldřich Lacina, starosta KSH Středočeského kraje. Po chutném obědě následovalo jednání Aktivu ZH a Komise historie, kdy byla ustanovena redakční rada, která bude shromažďovat příspěvky z jednotlivých okresů týkajících se zapojení hasičů do odboje. Členové Komise historie přednesli za každý okres svůj posun v pátrání po stopách hasičů v odboji ve svých okresech, kdy panovala víceméně shoda na faktu, že s ohledem na proběhnuvší pandemii koronaviru nebylo možno bádat v archívech a knihovnách. Tomu navzdory však mnozí členové již určité poznatky shromáždili. Jsou výsledkem mravenčí badatelské práce, která sice bude déle trvat, avšak jejím výsledkem by měla být v budoucnu ojedinělá publikace, jež přinese obraz zapojení hasičů do odboje ve Středočeském kraji za 2. světové války.

Pokud kdokoliv z Vás, kdo čtete tento článek, máte k dispozici jakékoliv materiály, které dokazují zapojení členů (nejen) Vašeho sboru do odboje, a neměli byste problém je poskytnout pro výše uvedený účel, budeme velice rádi. Můžete kontaktovat pracovnici kanceláře KSH na emailu: petra.cejpkova@seznam.cz – Vámi zaslané informace budou předány redakční radě. Předem děkujeme za Vaše podněty a informace.

 

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání

 

Zápis z jednání