Zhodnocení školení krajských pracovníků OSH ve Středočeském kraji

01.12.2016 14:48

Školení se konalo ve dnech 3. – 4. 11. 2016 v Týnci nad Sázavou, okres Benešov. Ubytování bylo zajištěno v místním hotelu. Program byl sestaven tak, aby účastníkům byl nápomocen k jejich činnosti na jednotlivých OSH. Ve čtvrtek, po příjezdu účastníků, proběhlo přivítání, seznámení s programem a byly sděleny organizační informace + ubytování. Zúčastnilo se 13 pracovníků a 4 lektoři. Navštívil nás i krajský starosta, pan Lacina.

V první části školení proběhlo vzájemné seznámení a představení mezi posluchači formou hry. Půlhodinka patřila panu Myslínovi, který nás seznámil a upozornil, jak chránit data v počítači, jak zálohovat, jak používat hesla. Dopolední blok patřil tiskové mluvčí SH ČMS, která nám řekla, jak můžeme prezentovat svou bohatou činnost nejen okresů, ale i sborů a vůbec naší hasičské činnosti v médiích. Jakým způsobem máme psát články, jakým způsobem oslovovat média, apod. Poté zastoupila paní Hladíkovou a popovídali jsme si o Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. Zdůraznila, že je nutné, abychom vysvětlovali sborům, aby o vyznamenání žádali pro své aktivní členy a jakým způsobem. V jaké posloupnosti. Proběhla bohatá diskuse k tomuto bodu, neboť každý pracovník udělování vyznamenání chápe jinak. Zazněly informace o Zákoně č. 101/2000 Sb…. – Zákon o ochraně osobních dat, kde byl kladen hlavně důraz na zveřejňování fotografií z našich akcí jak v médiích, tak hlavně na faceboku. Ke zveřejňování musíme mít souhlas těch, kterých se to týká. Hlavně od rodičů u nezletilých.  

Po obědě se slova ujal autor a programátor programu Centrální evidence. Troufám si říci, že tento blok byl nejrušnější a nejvíce diskusní. Každý pracovník okresu si měl připravit k evidenci otázky a každý dostal prostor k jejich probrání. Na pana Studníka se valilo mnoho informací a dotazů, které si zapisoval a slíbil, že se jim bude věnovat. Velká diskuse se vedla i kolem nových členských průkazů. Tento blok se oproti programu protáhl asi o dvě hodiny. Pozdně odpolední a večerní čas jsme strávili u společné diskuse a vzájemné výměně nápadů a zkušeností. Kdo chtěl, mohl využít i masérku, která nám byla k dispozici.

V pátek dopoledne jsme probrali vše potřebné k účetnictví. Tomuto tématu se věnoval pan Sojka – pracovník ekonomického úseku SH ČMS. Jeho výklad byl podrobný, srozumitelný a velice účelný. Vysvětlil, jak mají vypadat doklady, paragony, kam co účtovat, jak účtovat dotace, apod. Zpětná vazba od účastníků byla výborná, příští rok se chtějí sejít opět a jsou navržena témata Archivace, skartace a „psychoterapeut“.

Zapsala Dana Vilímková