OSH Beroun

Okresním městem je Beroun v severovýchodní části okresu při soutoku řek Berounky a Litavky. Území okresu se rozkládá podél spojnice mezi Prahou a Plzní, od východu k západu měří asi 42 km, od severu k jihu asi 39 km. Rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi menší okresy v rámci Středočeského kraje i v rámci republiky. Hustota zalidnění téměř přesně odpovídá průměrné lidnatosti České republiky a je vyšší než hustota zalidnění kraje. Na západní straně sousedí okres Beroun s Plzeňským krajem, okresem Rokycany. V rámci Středočeského kraje sousedí na jihu s okresem Příbram, na východě s okresem Praha-západ, na severovýchodě s okresem Kladno a na severu s okresem Rakovník. Z hlediska administrativního členění je okres rozdělen do dvou správních obvodů obcí s rozšířenou působností – Beroun a Hořovice.

V okrese je registrováno 75 SDH s 3 567 členy a 71 aktivních dobrovolných jednotek PO.

(Údaje k 31.12.2014)

(pro návštěvu stránek OSH klikni na větší obrázek)