Výkonný výbor KSH

Příští jednání VV KSH - 13.10.2016 v 9:00 hod. zasedací místnost HZS Kladno

 

Jméno Příjmení Funkce Kontakt OSH
Oldřich Lacina starosta KSH 603 439 182 KSH
Dana Vilímková náměstkyně 724 236 655 Benešov
Ladislav Hložek náměstek 728 673 303 Mladá Boleslav
Václav Jankovský Bc. náměstek 721 163 652 Příbram
Josef Štětka člen 773 537 657 Beroun
Martin Zuska člen 608 901 013 Kladno
Kamila Havlínová člen 602 271 855 Kolín
Jaroslav Dušek člen 725 022 670 Kutná Hora
Radek Modes Bc. člen 777 681 581 Mělník
Martin Král člen 604 247 094 Nymburk
Markéta Hrušková člen 722 749 536 Praha - východ
Josef Myslín Ing. člen 732 361 803 Praha - západ
Zdeněk Ledvinka člen 313 512 320 Rakovník
Josef Jermář Dr. předseda KKRR   Mladá Boleslav
Milan Růžička vedoucí KORV 605 767 772 Beroun
Hanka Lánská vedoucí KORP 606 150 350 Praha východ
Aleš Karda vedoucí KORM 721 311 167 Kutná Hora

 

 

   
  Oldřich Lacina  
Ladislav Hložek Dana Vilímková Václav Jankovský Bc.
Josef Štětka Kamila Havlínová  Martin Zuska
Jaroslav Dušek Radek Modes Bc. Martin Král
Ing. Josef Myslín Markéta Hrušková Zdeněk Ledvinka
        
  Dr. Josef Jermář  
    
Milan Růžička Hanka Lánská Aleš Karda