V sobotu 30. dubna 2022 se po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 konala opět Mezinárodní hasičská pouť na Hostýně. Této významné akce se ze Středočeského kraje zúčastnil starosta KSH Oldřich Lacina společně s náměstkyní Danou Vilímkovou, jež je současně také náměstkyní starostky SH ČMS. Mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie byla celebrována Jeho Excelencí Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. 

Hostýn 


Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Naše krajské sdružení je největší v České republice a sdružuje dobrovolné hasiče z dvanácti okresů, celkem je nás více než 55 tisíc v přibližně 1200 sborech. Činnost dobrovolných hasičů je bohatá, na mnoha obcích představují naše sbory jádro obecních aktivit. Rovněž činnost na krajské úrovni je bohatá - každoročně pořádáme soutěže v požárním sportu, soutěže mládeže, ale také setkání Zasloužilých hasičů a další akce. Na těchto webových stránkách naleznete potřebné informace o naší činnosti.

 

Oldřich Lacina

starosta KSH