Vážení přátelé, 
 
v sekci Aktuality naleznete propozice a přihlášky na dvě krajské akce, které se konají v září t. r. První akcí je Krajské setkání přípravek, jež se koná v neděli 19. září na okrese Rakovník, druhá akce se odehraje v úterý 28. září (státní svátek) na okrese Mělník. Jedná se soutěž v požárním útoku "O pohár starosty KSH". Ve zveřejněných materiálech  naleznete veškeré potřebné informace. 
 
Těšíme se na Vaši účast.
 
Kancelář KSH Středočeského kraje 

 


 V sekci Aktuality naleznete nejnovější informace týkající se úrazového pojištění pro členy SH ČMS


Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Naše krajské sdružení je největší v České republice a sdružuje dobrovolné hasiče z dvanácti okresů, celkem je nás více než 55 tisíc v přibližně 1200 sborech. Činnost dobrovolných hasičů je bohatá, na mnoha obcích představují naše sbory jádro obecních aktivit. Rovněž činnost na krajské úrovni je bohatá - každoročně pořádáme soutěže v požárním sportu, soutěže mládeže, ale také setkání Zasloužilých hasičů a další akce. Na těchto webových stránkách naleznete potřebné informace o naší činnosti.

 

Oldřich Lacina

starosta KSH