Vážení přátelé, v sekci Aktuality naleznete propozice a přihlášku k soutěži O pohár starosty KSH. Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky do 21. září 2022, 18.00 hod. Veškeré další informace naleznete v propozicích soutěže. Prosíme o dodržení výše uvedeného termínu.


 

Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Naše krajské sdružení je největší v České republice a sdružuje dobrovolné hasiče z dvanácti okresů, celkem je nás více než 55 tisíc v přibližně 1200 sborech. Činnost dobrovolných hasičů je bohatá, na mnoha obcích představují naše sbory jádro obecních aktivit. Rovněž činnost na krajské úrovni je bohatá - každoročně pořádáme soutěže v požárním sportu, soutěže mládeže, ale také setkání Zasloužilých hasičů a další akce. Na těchto webových stránkách naleznete potřebné informace o naší činnosti.

 

Oldřich Lacina

starosta KSH