V sobotu 19. června 2021 se uskutečnilo na okrese Kolín krajské kolo v požárním sportu. Soutěž se konala na dvou místech, a sice ve Kšelích, kde proběhly požární útoky, a dále v Českém Brodě, kde se konaly soutěže jednotlivců. Soutěž jednotlivců zahrnovala nejen muže a ženy, ale také dorostence a dorostenky. Výsledky ze všech disciplín naleznete v sekci Aktuality na těchto webových stránkách. Vítězům srdečně blahopřejeme, děkujeme ovšem všem zúčastněným sportovcům, v neposlední řadě patří naše velké poděkování Okresnímu sdružení hasičů Kolín, které se vynikajícím způsobem ujalo pořádání soutěže.

KOLIN2021 1

KOLIN2021 2 

 

 


Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Naše krajské sdružení je největší v České republice a sdružuje dobrovolné hasiče z dvanácti okresů, celkem je nás více než 55 tisíc v přibližně 1200 sborech. Činnost dobrovolných hasičů je bohatá, na mnoha obcích představují naše sbory jádro obecních aktivit. Rovněž činnost na krajské úrovni je bohatá - každoročně pořádáme soutěže v požárním sportu, soutěže mládeže, ale také setkání Zasloužilých hasičů a další akce. Na těchto webových stránkách naleznete potřebné informace o naší činnosti.

 

Oldřich Lacina

starosta KSH