Krajské kolo Závodu hasičské všestrannosti a brannosti se uskuteční 11. listopadu 2023 ve Sloupu (Družstevní 21, 252 06, Davle).
Organizační zabezpečení soutěže bude zveřejněno po říjnovém jednání VV KSH Středočeského kraje, nejpozději měsíc před konáním akce. 

-----------------------

Vážení přátelé,

dovolujeme si připomenout, že dne 28. září 2023 proběhne Pohár starosty KSH Středočeského kraje. Přihlašovat své účastníky mohou jednotlivá OSH na emailu: ksh.prihlasky@seznam.cz, a to do 21. 9. 2023, 18:00 hod.. V sekci aktuality naleznete organizační zabezpečení.

Těšíme se na Vaši účast!


 

 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Naše krajské sdružení je největší v České republice a sdružuje dobrovolné hasiče z dvanácti okresů, celkem je nás více než 55 tisíc v přibližně 1200 sborech. Činnost dobrovolných hasičů je bohatá, na mnoha obcích představují naše sbory jádro obecních aktivit. Rovněž činnost na krajské úrovni je bohatá - každoročně pořádáme soutěže v požárním sportu, soutěže mládeže, ale také setkání Zasloužilých hasičů a další akce. Na těchto webových stránkách naleznete potřebné informace o naší činnosti.

 

Oldřich Lacina

starosta KSH