Vážení přátelé,
 
je naší milou povinností se s Vámi podělit o reportáž ze Středočeského magazínu. Předmětem reportáže je pomoc hasičů v nemocnicích v době pandemie. Těmi, kteří se nezištně zapojil do pomoci zdravotníkům v tomto nelehkém období, jsou také tři členové SDH a JSDH Kly na okrese Mělník. V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi pomáhali v době od 20. 12. 2021 do 23. 12. 2021:
 
Miloš Joachimsthál - starosta SDH a strojník
Kamil Štrupl - preventista, velitel družstva a pokladník sboru
Martin Kurc - jednatel sboru, zástupce velitele jednotky
 
Za tuto příkladnou pomoc jim tímto velmi děkujeme!
 
 

Foto sedlčanská nemocnice
 

Členové JPO III Petrovice pomáhají v nemocnici

 

Již bezmála dva roky bojuje nejen Česká republika s pandemií Covid-19. Nové vlny mutací viru udeřují v bohužel téměř pravidelných intervalech. Na přelomu roku 2021 a 2022 opět stoupá počet hospitalizovaných covidových pacientů ve velkých nemocnicích. Zapomínat však nesmíme ani na ostatní nemocné. Z důvodu, aby velké nemocnice mohly přijmout pacienty s koronavirem, bylo hledáno řešení, kam přemístit ostatní pacienty. Jedním z míst, které poskytlo azyl dalším pacientům, se stala sedlčanská nemocnice.


Pan Oldřich Lacina, starosta KSH Středočeského kraje, převzal dne 12. listopadu 2021 v Přibyslavi nejvyšší hasičské vyznamenání - Titul Zasloužilý hasič. Společně s ním převzali toto ocenění další významné hasičské osobnosti Středočeského kraje. Některá vyznamenání byla bohužel již udělena in memoriam.  
 
Ocenění za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předávala paní Dana Vilímková, náměstkyně starostky SH ČMS, dále náměstkyně starosty KSH Středočeského kraje a v neposlední řadě starostka OSH Benešov. Na první z fotografií je zachycen p. Lacina spolu s pí. Vilímkovou, na druhé fotografii je spolu s p. Lacinou p. František Polák, člen Krajského Aktivu Zasloužilých hasičů za okres Příbram, jenž převzal nejvyšší hasičské vyznamenání stejného dne. 
 
Všem oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme za jejich celoživotní práci pro dobrovolné hasičstvo!
 
Lacina Oldřich a Vilímková Dana 
Polák Fr
 
 
 
Za poskytnutí fotografií děkujeme panu dr. Ivo Havlíkovi, novináři a fotografovi z Přibyslavi.
 
Za poskytnutí seznamu oceněných děkujeme paní Tereze Švejdové z SH ČMS. 

 

 V sekci Aktuality naleznete nejnovější informace týkající se úrazového pojištění pro členy SH ČMS


Vážené hasičky, vážení hasiči,

vítáme Vás na webových stránkách Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. Naše krajské sdružení je největší v České republice a sdružuje dobrovolné hasiče z dvanácti okresů, celkem je nás více než 55 tisíc v přibližně 1200 sborech. Činnost dobrovolných hasičů je bohatá, na mnoha obcích představují naše sbory jádro obecních aktivit. Rovněž činnost na krajské úrovni je bohatá - každoročně pořádáme soutěže v požárním sportu, soutěže mládeže, ale také setkání Zasloužilých hasičů a další akce. Na těchto webových stránkách naleznete potřebné informace o naší činnosti.

 

Oldřich Lacina

starosta KSH