Orgány KSH jsou:

a) shromáždění delegátů OSH, nejvyšší orgán,

b) shromáždění představitelů OSH, nejvyšší orgán mezi zasedáním shromáždění delegátů OSH,

c) výkonný výbor KSH, výkonný orgán,

d) vedení KSH, bude-li rozhodnutím výkonného výboru ustaveno, které tvoří starosta a náměstkové starosty, výkonný orgán,

e) odborné rady KSH, poradní orgán,

f) kontrolní a revizní rada KSH, samostatný nezávislý kontrolní orgán.