Shromáždění delegátů OSH (dále jen shromáždění delegátů) je nejvyšším orgánem KSH, jeho fungování je upraveno v článku 53 Stanov SH ČMS

Shromáždění představitelů OSH je nejvyšším orgánem KSH v období mezi zasedáními shromáždění delegátů OSH, jeho fungování je upraveno v článku 54 Stanov SH ČMS