Kontaktní osoby pro úsek mládeže

 

Jaroslava Čečrdlová, Mgr., Ph.D.

vedoucí Krajské odborné rady mládeže

Email: jarkacecrdlova@centrum.cz

Telefon: 731 328 859