Kontaktní osoby pro úsek represe

 

Milan Růžička

vedoucí Krajské odborné rady represe

Email: ruzickami@seznam.cz

Telefon: