Kontaktní osoby pro úsek prevence

 

Lánská Hanka

vedoucí Krajské odborné rady prevence

Email: hanka.lanska@seznam.cz

Telefon: 606 150 350