V sobotu 20. března 2021 proběhlo v prostorách Divadla U Hasičů v Praze na Vinohradech Shromáždění delegátů OSH Středočeského kraje, jehož cílem bylo zvolit nové vedení KSH. Celá akce probíhala za přísného dodržení všech mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19, tzn. povinnost nošení respirátorů FFP2 po celou dobu jednání a dále provedení antigenního testu před vlastním vstupem do místa jednání.

Samotné prostory divadla umožnily dodržení bezpečných rozestupů mezi účastníky jednání, které bylo zkráceno na minimální délku. Zazněly pouze krátké zprávy starosty KSH a předsedkyně Krajské kontrolní a revizní rady. Posléze následovaly volby, jejichž cílem bylo zvolení starosty KSH, jeho tří náměstků a členů Výkonného výboru KSH. V neposlední řadě bylo třeba zvolit předsedu a členy Krajské kontrolní a revizní rady. Dále byly provedeny nominační volby kandidátů do orgánů SH ČMS a návrhy členů do krajských a ústředních odborných rad. Výrazná část volebního aktu proběhla aklamační formou, pouze náměstkové starosty KSH a členové KKRR byli voleni tajným hlasováním, neboť na volené pozice bylo navrženo více kandidátů.

Starostou KSH Středočeského kraje byl opět zvolen p. Oldřich Lacina, jeho náměstky se stali Bc. Václav Jankovský, pí. Dana Vilímková a pí. Kamila Havlínová. Jako předsedkyně KKRR byla zvolena pí. Růžena Maděrová, členy KKRR se stali Bc. Aleš Znamenáček, Ing. Vladimír Pruner a pí. Denisa Neuberová. Jména dalších zvolených a nominovaných naleznete v přiloženém ověřeném zápise a v podepsaném usnesení z tohoto jednání.

Petra Myslínová Cejpková, zapisovatelka jednání


DOKUMENTY ZE SHROMÁŽDĚNÍ