V roce 2018 proběhlo Krajské setkání Zasloužilých hasičů v Přerově nad Labem, okres Nymburk. Ku příležitosti tohoto setkání a zejména ku příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky byla před přerovským skanzenem zasazena historicky první hasičská lípa v České republice. K lípě byla na památku přidána gravírovaná deska s názvy všech dvanácti okresů Středočeského kraje. Na fotografii Vám představujeme lípu v plném květu na jaře 2021. Velké díky patří občanům Přerova nad Labem a členům Sboru dobrovolných hasičů Přerov n. L., kteří se o lípu opravdu vzorně starají.

Děkujeme!

 LIPA