V sobotu 26. června 2021 se v zámeckém parku v Petrovicích u Sedlčan konalo další krajské setkání Zasloužilých hasičů. Ze Středočeského kraje se této akce zúčastnilo 91 Zasloužilých hasičů, z nichž mnozí dorazili v doprovodu svých životních partnerů či přátel. Společně s nimi, dále pak zástupci jednotlivých okresních sdružení, účinkujícími a členy organizační skupiny celé setkání čítalo na téměř 200 účastníků.

V centru obce Petrovice, kde se nachází zámecký park, probíhala také současně další akce, a sice výstava veteránů, které si naši účastníci mohli prohlédnout hned po svém příjezdu do Petrovic. V zámeckém parku se pak nacházelo příjemné posezení pod velkým stanem, kdy k tanci a poslechu po celý den hrála Rožmitálská Venkovanka.

Naše poděkování patří panu starostovi obce Petrovice, Petru Štěpánkovi, jenž je současně také senátorem České republiky a nad celou akcí převzal záštitu. Poté, co pozdravil všechny dobrovolné hasiče, mezi které také on patří, předal účastníkům pamětní list tohoto setkání. Starosta KSH Středočeského kraje, p. Oldřich Lacina, v průběhu setkání udělil Záslužnou medaili Středočeského kraje vždy jednomu nositeli titulu Zasloužilý hasič z každého okresu. Slova se ujal také p. Josef Páv, vedoucí krajského Aktivu Zasloužilých hasičů, a Bc. Václav Jankovský, jenž je náměstkem starosty KSH Středočeského kraje a starostou Okresního sdružení hasičů Příbram, které se ujalo organizátorství krajského setkání ZH. Za perfektně připravenou akci je třeba vyslovit naše velké poděkování!

Zajímavým zpestřením mezi chvilkami tance a vzájemného rozprávění byla pro naše ZH dvě vystoupení, a sice sekyrkové a žebříkové cvičení. Skvělá atmosféra byla umocněna dobrou náladou a také příjemným počasím, které na rozdíl od minulých let nezasahovalo do extrémního letního horka, ale ani nevládlo chladným větrem a deštěm. V rámci tohoto setkání také proběhlo předání ocenění výhercům soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2021 z okresu Příbram.

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje děkuje všem, kdo přispěli jakýmkoliv dílem k bezchybnému průběhu této akce.

 

Bohatou fotogalerii si můžete prohlédnout zde:

https://macana.rajce.idnes.cz/HASICSKA_SLAVNOST_PETROVICE/

 

Na následujícím odkaze naleznete reportáž, jež byla na akci pořízena:

https://www.youtube.com/watch?v=KGrhbGs-7ms

 

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH