V zasedací místnosti budovy HVP v pražské Michli se v úterý 19. dubna 2022 konalo Shromáždění představitelů OSH Středočeského kraje. Tohoto jednání se zúčastnili starostové jednotlivých okresních sdružení společně se svými delegáty. Přítomni byli také členové Výkonného výboru KSH Středočeského kraje, dále členové Krajské kontrolní a revizní rady a v neposlední řadě také zástupci Středočeského kraje v ústředních odborných radách.

Starosta KSH, p. Oldřich Lacina, seznámil přítomné ve své zprávě s činností krajského sdružení za poslední období od Shromáždění delegátů, které se konalo v březnu loňského roku. Dále byly vyslechnuty zprávy o činnosti krajských odborných rad, Krajské kontrolní a revizní rady i shrnutí činnosti ústředních odborných rad.

Po stránce ekonomické projednalo toto Shromáždění představitelů výsledek hospodaření za rok 2021 a taktéž návrh a úpravy v rozpočtu na rok 2022.

V rámci jednání byla dále předána ocenění některým členům Výkonného výboru KSH Středočeského kraje. Pan Josef Páv, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů, převzal Čestné uznání KSH, Bc. Václav Jankovský, p. Milan Růžička, p. Zdeněk Ledvinka a pí. Blanka Buryanová obdrželi Medaili svatého Floriána.

Shromáždění představitelů OSH dále schválilo předložené propozice některých krajských soutěží, plán práce KSH Středočeského kraje na rok 2022 a následně závěrečné usnesení.

 

USNESENÍ

ZÁPIS 

Zdenka Šindelářová, zapisovatelka jednání

 

Shromáždění I

Shromáždění II

WhatsApp Image 2022 04 20 at 09.56.21

WhatsApp Image 2022 04 20 at 09.56.46