Ve čtvrtek 15. září 2022 přijali Zasloužilí hasiči ze Středočeského kraje pozvání do sousedního Ústeckého kraje, kde se zúčastnili bohatého programu s tamějšími Zasloužilými hasiči. Ze Středočeského kraje se na návštěvu vydalo celkem osm Zasloužilých hasičů společně s vedoucím Krajského Aktivu ZH Josefem Pávem. Výpravu doprovázel také Oldřich Lacina, starosta KSH, a Dana Vilímková, náměstkyně starosty KSH a starostka OSH Benešov.

Vlastní příjezd do Loun, kde bylo vytvořeno shromáždiště pro účastníky výpravy v areálu HZS, se pro většinu našich účastníků poněkud pozdržel, a sice z důvodu dopravní nehody na dálnici před městem Louny. Z důvodu náročnějších objížděk přijela část našich účastníků později než v původně plánovaných 9.00 hod., avšak naši ústečtí přátelé na nás trpělivě čekali a vyzvedli nás svým autobusem na shromaždišti dodatečně.

Ze shromaždiště následoval přejezd do restaurace Na Rozcestí v nedalekých Dobroměřicích, kdy po prezenci a příjemné svačině pokračovala výprava do Bítozevsi, kde proběhla zajímavá prohlídka nové požární stanice HZS Ústeckého kraje. Další prohlídka, tentokrát v duchu historie, proběhla o něco později. Touto zastávkou byl rokokový zámek Stekník, kde nás erudovaní místní průvodci seznámili s bohatou a mnohdy pohnutou historií objektu, jenž postupně prochází rekonstrukcí a zvelebováním.

V obci Stekník však po prohlídce zámku následovalo nedobrovolné zdržení, o něž se „zasloužil“ místní pracovník údržbové služby. Při sekání trávy strunovou sekačkou došlo zřejmě vlivem odlétávajících úlomků k poškození skla vstupních dveří autobusu na straně u řidiče. Vše se však naštěstí velmi rychle vyřešilo příjezdem náhradního autobusu HZS, jenž odvezl účastníky opět do restaurace Na Rozcestí, kde po chutném obědě proběhla přátelská rozprava mezi středočeskými a ústeckými hasiči.  Mezi 15.00 a 16.00 následoval odjezd zpět na „základnu“ v Lounech, odkud se účastníci setkání vypravili do svých domovů.

KSH Středočeského kraje děkuje Jiřímu Hencovi, starostovi Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje, a všem jeho kolegům za velmi příjemné setkání a zajímavý program. Pevně věříme, že budeme moci ústecké Zasloužilé hasiče přivítat také mezi námi ve Středočeském kraji.

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH

 

ZH1

ZH2