Komise historie byla zřízena při Aktivu Zasloužilých hasičů KSH Středočeského kraje. Komise sdružuje zájemce o historii, jako klíčový úkol si komise stanovila zmapování hasičského období v době druhé světové války v rámci Středočeského kraje. Dále se komise věnuje i dalším tématum, publikační činnosti a také setkávání zájemců o hasičskou historii na různých historicky zajímavých místech v rámci Středočeského kraje.

 

Členové komise

 

  OSH Benešov
 Nejedlý Jaroslav OSH Beroun
  OSH Kladno
 Vavřinová Jana OSH Kolín
  OSH Kutná Hora
  OSH Mělník
  OSH Mladá Boleslav
Hep František OSH Nymburk
Bidmon Josef OSH Nymburk
Pokorný František OSH Praha - východ
Myslínová Cejpková Petra, Bc., MPA OSH Praha - západ - vedoucí komise
Polák František OSH Příbram
  OSH Rakovník