ZÁPIS KE STAŽENÍ

 

V úterý 1. března 2022 zasedal Aktiv Zasloužilých hasičů Středočeského kraje. Na programu jednání byly informace o připravovaných akcích krajského sdružení, s nimiž přítomné seznámil starosta KSH, p. Oldřich Lacina.

Dále bylo zhodnoceno Krajské setkání Zasloužilých hasičů, které v červnu 2021 proběhlo v Petrovicích na Sedlčansku (okres Příbram). Tato akce byla hodnocena velmi pozitivně všemi přítomnými pro vynikající program a přátelskou atmosféru. Projednána byla také příprava setkání ZH v roce 2023, které se uskuteční v druhé polovině letošního června na okrese Rakovník.

Jelikož při Aktivu ZH pracuje také Komise historie, byly v rámci jednání zhodnoceny rovněž výstupy této pracovní skupiny, jež se zaměřuje na mapování zapojení hasičů ze Středočeského kraje do protinacistického odboje za 2. světové války. V současné době jsou spuštěny webové stránky, na něž jsou postupně vkládány příběhy hasičů – hrdinů a další materiály o hasičích v odboji, jež průběžně přicházejí z jednotlivých OSH.

Závěrečná část jednání byla věnována všeobecné diskuzi a informacím týkajících se počtu Zasloužilých hasičů a také nových nositelů tohoto výběrového vyznamenání v jednotlivých okresech.

Petra Myslínová Cejpková

zapisovatelka jednání

 

AZH1

AZH2